Menu

Faktury i paragony

Do każdego towaru zawsze wystawiamy dowód zakupu w postaci paragonu bądź Faktury VAT. Dowód zakupu dołączamy do przesyłki.
Do Faktury VAT są wymagane poniższe dane:
Dokładna nazwa firmy, na którą ma być wystawiona faktura VAT.
Adres siedziby firmy / Adres wysyłki.
Numer NIP.

Ważne:
Posiadanie dokumentu zakupu jest konieczne w przypadku zwrotu towaru bądź jego reklamacji.