Menu

Gwarancja

W przypadku wystąpienia problemów z zakupionymi u nas materiałami eksploatacyjnymi prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez e-mail: biuro@redford.pl

Przedstawiamy zasady gwarancji na materiały eksploatacyjne:

Gwarancja 365 dni od daty zakupu lub do wyczerpania się środka barwiącego. W razie szczegółów prosimy o kontakt, gdyż gwarancja jest różna w zalezności od wytwórcy produktu (materiału eksploatacyjnego).

– Celem zareklamowania produktu należy zgłosić się do miejsca gdzie towar został zakupiony wraz z dowodem zakupu.
– W przypadku gwarancji na drukarkę związanej z użytkowaniem materiałów eksploatacyjnych, producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sprzętu na swój koszt.
– Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników.

– Wadliwy towar musi być dostarczony z opisem uszkodzenia.
– Konieczny wydruk konfiguracyjny z maszyny.

– Opakowanie wkładu zawierające numer serii.

– Produkt nie może być starszy niż dwa lata od daty produkcji
– data zakupu uszkodzonego materiału eksploatacyjnego
– model materiału eksploatacyjnego
– numer seryjny materiału eksploatacyjnego
– data zakupu urządzenia
– model urządzenia
– numer seryjny urządzenia